Zapytanie ofertowe


01/07/2019


Zlecenie usługi jest planowane w ramach Projektu "Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorcy iCOMFORT Michał Felińczak poprzez udział w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli" który otrzymał dofinansowanie w ramach działania 3.3.3 Go To Brand III, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawcy projektu stoiska, zabudowy stoiska, transportu stoiska i eksponatów oraz elementu dekoracyjnego Marki Polskiej Gospodarki na targi Bygg Reis Deg 2019 w Oslo

Termin dostarczania ofert upływa w dniu:  04.08.2019, godz. 23:59.
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w przetargu zostały określone w zapytaniu ofertowym:

Pełna treść zapytania z załącznikami

Załączniki do pobrania - do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań między Oferentem a Zamawiającym

Osoba do kontaktu
Anna Kromska
tel.: (61) 622 75 50
e-mail: akromska@icomfort.pl 


Trwa ładowanie