Zapytanie ofertowe


01/02/2018


Zlecenie usługi jest planowane w ramach Projektu "Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorcy iCOMFORT Michał Felińczak poprzez udział w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli" który otrzymał dofinansowanie w ramach działania 3.3.3 Go To Brand III, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawcy na wykonanie zabudowy stoiska targowego na Targi Fensterbau Frontale 2018 w Norymberdze w dniach od 21.03.2018 do 24.03.2018/

Termin dostarczania ofert upływa w dniu:  17.02.2018, godz. 23.59. 
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w przetargu zostały określone w zapytaniu ofertowym:

Pełna treść zapytania

Załącznik 1

Załącznik 2

Załączniki do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań między Oferentem a Zamawiającym

Osoba do kontaktu
Anna Kromska
tel.: (61) 622 75 50
e-mail: akromska@icomfort.pl 


Trwa ładowanie