Zapytanie ofertowe


01/10/2017


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.10.2017 r. nastąpiła zmiana zapytania ofertowego - uszczegółowienie przedmiotu zamówienia.

 

Zlecenie usługi jest planowane w ramach Projektu "Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorcy iCOMFORT Michał Felińczak poprzez udział w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli" który otrzymał dofinansowanie w ramach działania 3.3.3 Go To Brand III, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawcy na wykonanie usługi doradczej w zakresie określenia profilu klienta na rynkach docelowych z uwzględnieniem specyficznych dla branży potrzeb – opracowanie wyselekcjonowanej bazy potencjalnych klientów dopasowanych do profilu działalności iCOMFORT

Termin dostarczania ofert upływa w dniu:  10.10.2017, godz. 15.00. 
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w przetargu zostały określone w zapytaniu ofertowym:

Pełna treść zapytania

Załącznik 1

Załącznik 2

Załączniki do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań między Oferentem a Zamawiającym

Osoba do kontaktu
Anna Kromska
tel.: (61) 622 75 50
e-mail: akromska@icomfort.pl 


Trwa ładowanie