Zapytanie ofertowe


03/09/2017


Zlecenie usługi jest planowane w ramach Projektu "Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorcy iCOMFORT Michał Felińczak poprzez udział w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli" który otrzymał dofinansowanie w ramach działania 3.3.3 Go To Brand III, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawcy na wykonanie usługi transportu eksponatów na Targi Bygg Reis Deg 2017 w Lillestrøm w terminie od 18.10.2017 do 21.10.2017..

Termin dostarczania ofert upływa w dniu:  29.09.2017, godz. 15.00. 
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w przetargu zostały określone w zapytaniu ofertowym:

Pełna treść zapytania

Załącznik 1

Załącznik 2

Załączniki do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań między Oferentem a Zamawiającym

Osoba do kontaktu
Anna Kromska
tel.: (61) 622 75 50
e-mail: akromska@icomfort.pl 


Trwa ładowanie