Zapytanie ofertowe


03/10/2018


Zlecenie usługi jest planowane w ramach Projektu "Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorcy iCOMFORT Michał Felińczak poprzez udział w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli" który otrzymał dofinansowanie w ramach działania 3.3.3 Go To Brand III, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Niniejsze zapytanie ofertowe wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej w zakresie technik sprzedaży na rynkach docelowych z uwzględnieniem specyficznych dla branży potrzeb.

Termin dostarczania ofert upływa w dniu:  16.11.2018, godz. 15:00.  - ZMIANA TERMINU - NOWY TERMIN 30.11.2018 godz. 15:00
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w przetargu zostały określone w zapytaniu ofertowym:

Pełna treść zapytania z załącznikami

Zapytanie ofertowe 3/10/2018 po zmianach

Załączniki do pobrania - do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań między Oferentem a Zamawiającym

Osoba do kontaktu
Anna Kromska
tel.: (61) 622 75 50
e-mail: akromska@icomfort.pl 


Trwa ładowanie