Zapytania ofertowe iComfort


Materiały do pobrania


16.09.2019

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/09/2019 z dnia 02.09.2019

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 01/09/2019 - materiały reklamowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.09.2019

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.08.2019

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/07/2019 z dnia 10.07.2019

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 01/07/2019 - zabudowa targowa z elementem dekoracyjnym Marki Polskiej Gospodarki i transportem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p>29.07.2019

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/07/2019

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego w sposób wskazany poniżej:

Szczegóły zmian w linku

Informacja o zmianie zapytania 01/07/2019

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.07.2019

Zapytanie ofertowe nr 01/07/2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.01.2019

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/01/2019 z dnia 16.01.2019

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 01/01/2019 - zabudowa targowa z elementem dekoracyjnym Marki Polskiej Gospodarki i transportem

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO 02/01/2019 z dnia 16.01.2019

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 02/01/2019 - wykonanie materiałów reklamowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.01.2019

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/01/2019

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego w sposób wskazany poniżej:

Szczegóły zmian w linku

Informacja o zmianie zapytania 01/01/2019

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.01.2019

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2019

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.01.2019

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/12/2018 z dnia 12.12.2018

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 01/12/2018 - wykonanie usługi szkoleniowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.12.2018

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.12.2018

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO 02/10/2018 z dnia 24.10.2018

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 02/10/2018 - wykonanie usługi doradczej

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO 03/10/2018 z dnia 24.10.2018

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 03/10/2018 - wykonanie usługi szkoleniowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2018

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 03/10/2018

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego w sposób wskazany poniżej:

Szczegóły zmian w linku

Informacja o zmianie zapytania 03/10/2018

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2018

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 02/10/2018

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego w sposób wskazany poniżej:

1) pkt. III TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT - Oferty należy składać w terminie do 30.11.2018 do godz. 15:00
2) pkt. VI TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA - ostateczny termin realizacji zamówienia to 18.01.2019 godz. 15:00

Szczegóły zmian w linku

Informacja o zmianie zapytania 02/10/2018

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2018

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/10/2018 z dnia 16.10.2018

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 01/10/2018 - wykonanie materiałów reklamowych na targi THE BIG 5 w Dubaju

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2018

Zapytanie ofertowe nr 02/10/2018

Zapytanie ofertowe nr 03/10/2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2018

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/10/2018

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego w sposób wskazany poniżej:

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. VI TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia na wydruk katalogów: 31.10.2018 godz. 12:00
2. Ostateczny termin realizacji zamówienia na wykonanie długopisów: 19.11.2018 godz. 12:00
3. Ostateczny termin realizacji zamówienia na wykonanie krówek: 19.11.2018 godz. 12:00 4. Termin płatności – do uzgodnienia

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Informacja o zmianie zapytania 01/10/2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.10.2018
Zapytania ofertowe odnośnie wyboru wykonawcy materiałów reklamowych na targi THE BIG 5 w Dubaju - 26.11-29.11.2018.

Zapytanie ofertowe nr 01/10/2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.10.2018
WYNIKI ZAPYTAŃ OFERTOWYCH z dnia 28.09.2018

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 01/09/2018 - projekt i zabudowa stoiska na targi THE BIG 5 w Dubaju

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 02/09/2018 - usługa transportu ekspozycji i eksponatów na targi THE BIG 5 w Dubaju

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 03/09/2018 - wytworzenie elementu dekoracyjnego Marki Polskiej Gospodarki na targi THE BIG 5 w Dubaju

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.09.2018
Zapytania ofertowe odnośnie targów THE BIG 5 w Dubaju - 26.11-29.11.2018.

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2018

Zapytanie ofertowe nr 02/09/2018

Zapytanie ofertowe nr 03/09/2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

WYNIKI ZAPYTAŃ OFERTOWYCH z dnia 15.02.2018

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 07/02/2018 - wytworzenie materiałów promocyjnych na targi Fensterbau Frontale

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 08/02/2018 - wytworzenie materiałów promocyjnych na targi Light+Building

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. nastąpiła zmiana dwóch zapytań ofertowych:

07/02/2018 - korekta przedmiotu zamówienia i zmiana daty ogłoszenia wyników zapytania ofertowego na 27.02.2018. Aktualne zapytanie znajduje się w LINKU.

08/02/2018 - korekta przedmiotu zamówienia i zmiana daty ogłoszenia wyników zapytania ofertowego na 27.02.2018. Aktualne zapytanie znajduje się w LINKU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI ZAPYTAŃ OFERTOWYCH 02/2018

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 01/02/2018 - zabudowa targowa Fensterbau Frontale

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 02/02/2018 - transport na Fensterbau Frontale

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 03/02/2018 - element dekoracyjny Marki Polskiej Gospodarki na Fensterbau Frontale

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 04/02/2018 - zabudowa targowa na Light+Building

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 05/02/2018 - transport na Light+Building

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 06/02/2018 - element dekoracyjny Marki Polskiej Gospodarki na Light+Building

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 02/2018

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2018

Zapytanie ofertowe nr 02/02/2018

Zapytanie ofertowe nr 03/02/2018

Zapytanie ofertowe nr 04/02/2018

Zapytanie ofertowe nr 05/02/2018

Zapytanie ofertowe nr 06/02/2018

Zapytanie ofertowe nr 07/02/2018

Zapytanie ofertowe nr 08/02/2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/10/2017

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 01/10/2017 - usługa doradcza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.10.2017 r. nastąpiła zmiana zapytania ofertowego 01/10/2017 - uszczegółowienie przedmiotu zamówienia.

Aktualne zapytanie znajduje się w LINKU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI ZAPYTAŃ OFERTOWYCH 09/2017

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 01/09/2017 - zabudowa targowa

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 02/09/2017 - materiały reklamowe

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 03/09/2017 - transport

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 04/09/2017 - element dekoracyjny Marki Polskiej Gospodarki

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/10/2017

Zapytanie ofertowe nr 01/10/2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert poszczególnych zapytań ofertowych dla projektu:
– zapytanie ofertowe 01/09/2017

– zapytanie ofertowe 02/09/2017

– zapytanie ofertowe 03/09/2017

– zapytanie ofertowe 04/09/2017


Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 02.10.2017r. do godz. 23:59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIA OFERTOWE 09/2017

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2017

Zapytanie ofertowe nr 02/09/2017

Zapytanie ofertowe nr 03/09/2017

Zapytanie ofertowe nr 04/09/2017

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI ZAPYTAŃ OFERTOWYCH 03/2017

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 01/03/2017 - strona internetowa

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 02/03/2017 - długopisy

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 03/03/2017 - film reklamowy

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 04/03/2017 - projekt folderu

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 05/03/2017 - wydruk folderu

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 06/03/2017 - krówki

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 07/03/2017 - projekt stoiska

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 08/03/2017 - zabudowa stoiska

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 09/03/2017 - drzwi prezentacyjne

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 10/03/2017 - transport

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 11/03/2017 - wynajem ekranu LCD

Wybór wykonawcy - zapytanie nr 12/03/2017 - zestaw automatyki budynkowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej zamieszczamy informacje o zapytaniach ofertowych.

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2017

Zapytanie ofertowe nr 02/03/2017

Zapytanie ofertowe nr 03/03/2017

Zapytanie ofertowe nr 04/03/2017

Zapytanie ofertowe nr 05/03/2017

Zapytanie ofertowe nr 06/03/2017

Zapytanie ofertowe nr 07/03/2017

Zapytanie ofertowe nr 08/03/2017

Zapytanie ofertowe nr 09/03/2017

Zapytanie ofertowe nr 10/03/2017

Zapytanie ofertowe nr 11/03/2017

Zapytanie ofertowe nr 12/03/2017


Trwa ładowanie